Suncani Hvar Hotels

Paket „Morski povjetarac“

✓ CIJENA PAKETA 159€ po osobi
✓ gore navedena cijena paketa napravljena je na bazi od najmanje 50 uzvanika.

Paket „Polja lavande“

✓ CIJENA PAKETA 135€ po osobi
✓ gore navedena cijena paketa napravljena je na bazi od najmanje 50 uzvanika.

Paket „Sunčani san“

✓ CIJENA PAKETA: 225€ po osobi
✓ gore navedena cijena paketa napravljena je na bazi od najmanje 50 uzvanika.