Suncani Hvar Hotels

Paket „Morski povjetarac“

✓ CIJENA PAKETA 149€ po osobi
✓ gore navedena cijena paketa napravljena je na bazi od najmanje 50 uzvanika.

Paket „Polja lavande“

✓ CIJENA PAKETA 129€ po osobi
✓ gore navedena cijena paketa napravljena je na bazi od najmanje 50 uzvanika.

Paket „Sunčani san“

✓ CIJENA PAKETA: 219€ po osobi
✓ gore navedena cijena paketa napravljena je na bazi od najmanje 50 uzvanika.