Suncani Hvar Hotels

U sklopu kampanje „Tražiš posao - pronađi karijeru!“ Sunčani Hvar traži 600 sezonaca

Kampanja „ Tražiš posao- pronađi karijeru!“ pokrenuta je početkom prošle godine, te predstavlja cjelogodišnji program i inicijativu odjela ljudskih resursa Sunčanog Hvara, koja se zasniva na filozofiji kontinuiranog ulaganja u edukacije i osposobljavanja zaposlenika.

Looking for a job? Find a career!

We are a leading Croatian hospitality brand – in order to continue with the development and business growth and to strengthen our F&B team we are looking for dedicated candidates to join our company in season 2016