Suncani Hvar Hotels

OSOBNI PODACI
ADRESA PREBIVALIŠTA
PRIJAVA ZA RADNO MJESTO
OBRAZOVANJE
STRANI JEZICI
RADNO ISKUSTVO
ZAPOSLENJE
Razdoblje u kojem ste raspoloživi za rad u narednoj sezoni*
NAPOMENA

U smislu Opće Uredbe za zaštitu osobnih podataka (GDPR) Voditelju podataka SUNČANI HVAR d.d., Hvar, Ive Miličića 3, OIB 29834131149, dajem suglasnost:


Popunjavanjem ovoga formulara, kandidat daje društvu Sunčani Hvar d.d. svoju izričitu i bezuvjetnu suglasnost za prikupljanje, korištenje i obradu ovdje sadržanih osobnih podataka u svrhu (sezonskog) zapošljavanja. S te osnove kandidat neće od Sunčanog Hvara d.d. potraživati ikakve naknade, troškove ili kakav drugi oblik činidbe za dane osobne podatke.