Suncani Hvar Hotels

OSOBNI PODACI
ADRESA PREBIVALIŠTA
PRIJAVA ZA RADNO MJESTO
OBRAZOVANJE
STRANI JEZICI
RADNO ISKUSTVO
ZAPOSLENJE
Razdoblje u kojem ste raspoloživi za rad u narednoj sezoni*
NAPOMENA

Sunčani Hvar d.d. poštuje Vašu privatnost te se obvezuje na zaštitu Vaših osobnih podataka. Podaci se prikupljaju i čuvaju u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka. Podaci prikupljeni ovim natječajima biti će korišteni isključivo u svrhu potencijalnog ostvarivanja sezonske suradnje sa zainteresiranim kandidatom. Podaci će biti arhivirani u centralnoj bazi društva Sunčani Hvar d.d. u digitalnom obliku s ograničenim pristupom te rokom čuvanja od dvije godine, dok će fizička varijanta dokumenta biti uništena. Prijavom na natječaj i dostavom Vaše dokumentacije dajete pristanak Sunčanom Hvaru d.d. na obradu Vaših osobnih podataka. Sunčani Hvar d.d. je, u skladu s relevantnim propisima, imenovao Službenika za zaštitu osobnih podataka kojega možete kontaktirati vezano za sva pitanja povezana sa obradom Vaših osobnih podataka ili ostvarivanja prava na zaštitu osobnih podataka. Kontakt: dataprotection@suncanihvar.com odnosno putem pošte na adresu Sunčani Hvar d.d., Ive Miličića 3, 21 450 Hvar, Republika Hrvatska.


Popunjavanjem ovoga formulara, kandidat daje društvu Sunčani Hvar d.d. svoju izričitu i bezuvjetnu suglasnost za prikupljanje, korištenje i obradu ovdje sadržanih osobnih podataka u svrhu (sezonskog) zapošljavanja. S te osnove kandidat neće od Sunčanog Hvara d.d. potraživati ikakve naknade, troškove ili kakav drugi oblik činidbe za dane osobne podatke.


Natrag na vrh