Najpovoljnija cijena

Najpovoljnija cijena

Sunčani Hvar odobrava Najpovoljniju cijenu pod sljedećim uvjetima: ako pronađete cijenu na konkurentnoj stranici, koja je niža od najniže cijene prikazane na stranici Sunčanog Hvara, Sunčani Hvar će priznati tu cijenu za noćenja za koja je pronađena ta niža cijena, i odobriti dodatni popust od 5% na tu nižu cijenu, nakon što tu cijenu provjeri naš Odjel rezervacija.

Molimo obratite se našem Odjelu rezervacija unutar 24 sata nakon rezervacije sobe, kako biste mogli iskoristiti navedene uvjete Najpovoljnije cijene.

Kliknite ovdje za kontakte naših hotela.
•    Za potrebe posebne ponude Najpovoljnije cijene, konkurentnu stranicu definiramo kao stranicu koja nije u vlasništvu Sunčanog Hvara
•    Sobe na drugoj stranici moraju biti javno dostupne, mora ih se moći vidjeti i rezervirati na internetu u trenutku provjere
•    Niža cijena koja je pronađena mora biti za isti hotel, isti tip smještaja, iste datume i uvjete
•    Ne vrijedi za razne oblike marketinške suradnje  
•    Ne vrijedi za nepovratne posebne ponude

 Primjer ostvarivanja prava Najpovoljnije cijene:
1.    Pogledajte naše Uvjete i napravite rezervaciju za jedno noćenje po najnižoj raspoloživoj cijeni u bilo kojem od hotela Sunčanog Hvara, na stranici suncanihvar.com  po cijeni od 150.00 €
2.    Pronađite cijenu u iznosu 140.00 € unutar 24 sata od napravljene rezervacije, na drugoj stranici za isti hotel, isto noćenje, isti tip sobe, (isti broj i tip kreveta) i iste uvjete.
3.    Obratite se našem Odjelu rezervacija ispunjavanjem obrasca za traženjem Najpovoljnije cijene
4.    S potvrđenom rezervacijom sa stranice suncanihvar.com i dokazom niže cijene koja je raspoloživa i po kojoj se može rezervirati na konkurentnoj stranici, osoblje u hotelu promijenit će cijenu sobe u 133.00 eura u skladu s našim odredbama Najpovoljnije cijene. To je 5% manje od niže cijene koju ste pronašli.


Natrag na vrh