Suncani Hvar Hotels

Kao jedan od predvodnika kvalitete i inovacija u hotelskoj industriji u Hrvatskoj, Sunčani Hvar svoje uspjehe temelji na visoko motiviranim i produktivnim ljudskim potencijalima. Kampanja „ Tražiš posao - pronađi karijeru!“ predstavlja cjelogodišnji program i inicijativu odjela ljudskih resursa Sunčanog Hvara, koja se zasniva na filozofiji kontinuiranog ulaganja u edukacije i osposobljavanja zaposlenika. 

Kroz kampanju su do sada razvijeni novi programi treninga zaposlenika, kao i plan edukacija, kako bi se utvrdila i proširila mreža znanja i vještina u skladu sa vodećim svjetskim trendovima na području hotelskih operacija, Internet marketinga i novih tehnologija u hotelijerstvu.

Krajnji je cilj i misao vodilja ove kampanje pružiti svim zaposlenicima mogućnost usavršavanja, učenja i razvoja, kako bi  kasnije oni sukladno svojim interesima, znanjima i vještinama, poslovno iskustvo u Sunčanom Hvaru pretvorili u uspješnu dugogodišnju karijeru.

VALENTIN, voditelj F&B outleta hotela Palace Elisabeth

„U Sunčani Hvar došao sam raditi kao konobar, nakon dvije sezone prepoznat sam kao talent i dobio priliku postati zamjenik voditelja F&B outleta. Danas sam voditelj jednog od najekskluzivnijih outleta u hotelu Palace Elisabeth te me veseli moj daljnji razvoj u kompaniji. Dinamično, inovativno, izazovno i nepredvidljivo, uistinu volim svoje radno mjesto, ali i zimske treninge i edukacije u inozemstvu!“ 

Tražiš posao? Postani dio mojeg tima i pronađi i ti svoju karijeru! 

MARINA, asistentica voditeljice financija

„Kao studentica završne godine Računovodstva u Splitu pružila mi se prilika za rad u mom gradu koju sam rado prihvatila. Danas kao asistentica voditeljice financija Sunčanog Hvara znam kako kompanija može prepoznati  kvalitete svojih pojedinaca i podržati njihov rast i razvoj.“

Tražiš posao? Pomakni svoje granice i očekuj više- očekuj karijeru! 


Natrag na vrh