Suncani Hvar Hotels

Kako doći do nas?

Radi lakšeg snalaženja pri dolasku na otok Hvar u nastavku šaljemo fotografiju grada sa slikovito označenim svim hotelima Sunčanog Hvara te posebice naznačenim hotelom Bodul i pristaništem za katamaran.