Suncani Hvar Hotels

SPLIT › HVAR
 
CATAMARAN MON. TUE. WED. THU. FRI. SAT. SUN.
KRILO 07:40 07:40 07:40 07:40 07:40 07:40 07:40
JADROLINIJA 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30  
KRILO 11:30 10:00 10:00 10:00 10:00 11:30 11:30
KRILO - 13:30 13:30 13:30 13:30 - -
JADROLINIJA 14:00 14:00 14:00 14:00 14:00 14:00 14:00
JADROLINIJA - 15:00 - - - - -
KRILO 16:00 16:00 16:00 16:00 16:00 16:00 16:00
HVAR › SPLIT
 
CATAMARAN MON. TUE. WED. THU. FRI. SAT. SUN.
JADROLINIJA 06:35 06:35 06:35 06:35 06:35 06:35  
KRILO 07:35 07:35 07:35 07:35 07:35 07:35  
JADROLINIJA - 08:00 - - - - 09:15
KRILO 11:30 11:30 11:30 11:30 11:30   11:30
JADROLINIJA 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30  
KRILO           12:45 14:35
KRILO 15:00 15:00 15:00 15:00 15:00   15:00
KRILO 19:20 19:20 19:20 19:20 19:20 19:20 19:20
SPLIT › HVAR
 
CATAMARAN MON. TUE. WED. THU. FRI. SAT. SUN.
KRILO 07:40 07:40 07:40 07:40 07:40 07:40 07:40
KRILO 11:30 11:30 11:30 11:30 11:30 11:30 11:30
JADROLINIJA 14:00 14:00 14:00 14:00 14:00 14:00 14:00
JADROLINIJA - 15:00 - - - - -
KRILO 16:00 16:00 16:00 16:00 16:00 16:00 16:00
HVAR › SPLIT
 
CATAMARAN MON. TUE. WED. THU. FRI. SAT. SUN.
JADROLINIJA 06:35 06:35 06:35 06:35 06:35 06:35  
KRILO 07:35 07:35 07:35 07:35 07:35 07:35  
JADROLINIJA - 08:00 - - - - 09:15
KRILO 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00
KRILO - - - - - - 14:35
KRILO 19:20 19:20 19:20 19:20 19:20 19:20 19:20
SPLIT › HVAR
 
CATAMARAN MON. TUE. WED. THU. FRI. SAT. SUN.
KRILO 07:40 - - - - - -
KRILO 11:30 11:30 11:30 11:30 11:30 11:30 11:30
JADROLINIJA 14:00 14:00 14:00 14:00 14:00 14:00 14:00
JADROLINIJA - 15:00 - - - - -
KRILO 16:00 16:00 16:00 16:00 16:00 16:00 16:00
HVAR › SPLIT
 
CATAMARAN MON. TUE. WED. THU. FRI. SAT. SUN.
JADROLINIJA 06:35 06:35 06:35 06:35 06:35 06:35 -
KRILO 07:35 07:35 07:35 07:35 07:35 07:35 07:35
JADROLINIJA - 08:00 - - - - 09:15
KRILO 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00

Note: Click on the linked heading text to expand or collapse accordion panels.

Raspored je informativan i podložan čestim promjenama, pa ljubazno savjetujemo da se konzultirate s našim odjelom transfera.


Natrag na vrh